Palmová nedeľa

  • Spoveď pred Veľkou nocou: na Kvetnú nedeľu – 2.4.2023:  Bidovce – 14:00 hod., Nižná Kamenica -14:00 hod., Svinica -14:00 hod. –  po dvaja kňazi
  • Pripomínam krížové cesty (KC) dnes a v piatok …. (pre prvoprijímajúce deti je účasť na obradoch Veľkonočného trojdnia súčasťou prípravy k prijímaniu Pána Ježiša v Eucharistii, ktorý sa za nás na kríži obetuje)
  • Na Zelený štvrtok budú v Katedrále sv. Alžbety pri sv. omši o 9:30 hod. posvätené oleje: krizma, olej katechumenov a olej chorých (MISSA CHRISMATIS)
  • Na Veľký piatok pripomínam posvätný pôst a zdržanlivosť od mäsa, pôst sa odporúča i na Bielu sobotu až do obradu vzkriesenia
  • Adorácia pri Božom hrobe na Veľký piatok po obradoch do 20:00 hod., na Bielu sobotu od 9:00 hod. do 19:00 hod. – rozpis (prerušenie poklony 15:00 hod. – 16:30 hod.),
  • Požehnanie jedál na Bielu sobotu popoludní: Svinica 15:00 hod., Bidovce 15:30 hod., Nižná Kamenica 16:00 hod.
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk, tel. č.: 055 6965 202
  • Náš web:     https://farnostsvinica.sk/
  • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!