Veľkonočná nedeľa

  • Deti a mládež budú mať stretko v piatok o 16:30 hod. na fare v pastoračnom centre… po ňom 19:00 hod. sv. omša v kostole
  • V piatok pozývame všetky deti, zvlášť prvoprijímajúce aj s rodičmi, na sv. omšu do Svinice. Účasť potrebná!
  • Budúcu nedeľu, 16.4.2023, bude aprílová zbierka na kostol.
  • 6. mája 2023 (sobota) plánujeme Púť Rádia Lumen do Krakova, prihlásiť sa môžete v sakristii, cestovné 20€.
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202
  • Náš web:     https://farnostsvinica.sk/,
  • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!