Piata pôstna nedeľa

  • Spoveď pred Veľkou nocou: na Kvetnú nedeľu – 2.4.2023:  Bidovce – 14:00 hod., Nižná Kamenica -14:00hod., Svinica -14:00 hod. –  po dvaja kňazi;   štvrtok, 30.3., Košický Klečenov 18:30 hod.
  • Gr. kat. spoveď: vo Svinici v sobotu 14:00 hod. spoveď, 15:00 hod. liturgia, v Nižnej Kamenici vo štvrtok 18:30 spoveď; 19:00 hod. liturgia
  • Spoveď chorých v piatok dopoludnia
  • Dnes,  na 5. pôstnu nedeľu je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom... darcom Pán Boh zaplať
  • Deti a mládež budú mať stretko v piatok o 16:30 hod. na fare v pastoračnom centre… po ňom 18:30 hod. krížová cesta a sv. omša v kostole
  • V piatok pozývame všetky deti, zvlášť prvoprijímajúce aj s rodičmi, na krížovú cestu a sv. omšu do Svinice. Účasť potrebná!
  • Na Kvetnú nedeľu požehnanie čerstvých zelených ratolestí a spomienka Pánovho vstupu do Jeruzalema.
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202
  • Náš web:     https://farnostsvinica.sk/,
  • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!