Výročie posviacky Lateránskej baziliky

Nasledujúcu sobotu sú voľby do obecného zastupiteľstva na miesta starostov a poslancov. Kresťan katolík aj v tejto oblasti života má zodpovednosť za svoj hlas. Vo svojom svedomí hlasuje za takých kandidátov, ktorí presadzujú vo verejnom živote spravodlivosť a všeobecné dobro podľa lásky k blížnemu. Odporúčam si prečítať poučenie z Katechizmu Katolíckej cirkvi pod kolónkou POLITICKÝ. Ľahostajnosť je prejavom duchovného úpadku.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na opravu farskej budovy.