Pätnásta nedeľa v Cezročnom období

  • Ohlášky…
  • Dnes, 16.7., je júlová zbierka na kostol. Pán Boh zaplať za Vaše milodary!
  • Deti, mládež –  stretnutie 21.7  o 17:00 hod. na fare ….
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk, tel. č.: 055 6965 202
  • Náš web: https://farnostsvinica.sk/,
  • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!.