Štrnásta nedeľa v Cezročnom období

  • Ohlášky…
  • Budúcu nedeľu 16.7. bude júlová zbierka na kostol. Pán Boh zaplať za Vaše milodary!
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel.č. 055 6965 202,
  • Náš web:     https://farnostsvinica.sk/,
  • účet farnosti IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!.