Šiesta nedeľa v Cezročnom období

  • Úplné odpustky za obvyklých podmienok môže získať každý, kto na sviatok Katedry sv. Petra navštívi katedrálu a tam sa pomodlí Otčenáš a Verím v Boha
  • Vo Svinici februárová zbierka na kostol bude budúcu nedeľu 24.2.
  • V sobotu 23.2. sa začíname modliť Deviatník k úcte sv. Košických mučeníkov, relikvie sv. Košických mučeníkov navštívia našu farnosť 2.3 – 3.3. pri nábožnej návšteve relikvii môžeme za obvyklých podmienok získať odpustky…