Piata nedeľa v Cezročnom období

  • Ďakujem všetkým zúčastneným za  brigádu v kostole…
  • V utorok – ľubovoľná spomienka Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej – 28. svetový deň chorých, v pondelok pri sv. omšiach v Bidovciach a v Nižnej Kamenici udelím chorým sviatosť pomazania chorých, vo Svinici v piatok pri večernej sv omši. Podmienky: Kto je pre chorobu alebo starobu v nebezpečenstve života, treba byť v stave milosti posväcujúcej… (v prípade potreby vyspovedám pred sv. omšou.)
  • Budúcu nedeľu, 16.2., februárová zbierka na kostol, darcom Pán Boh zaplať!
  • Pútnická sobota dňa 15.2.2020 v Pavlovciach nad Uhom, začiatok o 15:00 hod. ….