Šiesta nedeľa v Cezročnom období

  • Úplné odpustky, za obvyklých podmienok, môže získať  každý, kto na sviatok Katedry sv. Petra navštívi katedrálu a tam sa pomodlí Otčenáš a Verím v Boha
  • Februárová zbierka na kostol je dnes, 16.2., darcom Pán Boh zaplať!
  • Vo Svinici bude v pondelok, 17.2. popoludní cca 13:00, brigáda pri kostole – betón poter v sakristii …
  • V stredu, 19.2., kňazské rekolekcie v Košiciach sv. Rodiny, o 9:00 sv omša….
  • V stredu, 19.2., pri večernej sv. omši zavíta do našej farnosti vdp. dekan Stanislav Stronček na dekanskú návštevu …