Štvrtá nedeľa v Cezročnom období

  • Spovedanie chorých v piatok o 10:00 hod.
  • Gr.kat.: v Nižnej Kamenici v utorok o 18.00 hod. spoveď a o 18:30 hod. liturgia, vo Svinici vo štvrtok 17:30 hod. spoveď, o 18:30 hod. liturgia
  • Birmovanci budú mať  stretnutie v piatok vo farskom kostole vo Svinici – začne o 18:30 hod. sv. omšou a po nej stretko…., pripomínam spoveď a sv prijímanie na prvý piatok
  • Na kostol darovala p. Urbanová 50 €, Marián Kažimír 500 $. Darcom Pán Boh zaplať!
  • Ďakujem všetkým zúčastneným za včerajšiu brigádu v kostole…