Piata nedeľa v Cezročnom období

  • Dnes, 19.2., februárová zbierka na kostol, za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Dnes, 19.2., Svinica 13:30 hod. – 15:00 hod. fašiangová adorácia (odpustky)
  • Na Popolcovú stredu značenie popolom, pôst a zdržanlivosť sa od mäsa
  • Budúcu nedeľu (1. pôstna nedeľa) bude jarná zbierka na charitu... darcom Pán Boh zaplať!
  • Deti budú mať stretko v piatok o 16:30 hod. na fare v pastoračnom centre… po ňom krížová cesta a sv. omša v kostole
  • V piatok pozývame všetky prvoprijimajúce deti na krížovú cestu a sv. omšu do Svinice, bude krátka katechéza. Účasť nutná!
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!