Prvá pôstna nedeľa

  • Dnes, 26.2.2023, je jarná zbierka na charitu... darcom Pán Boh zaplať!
  • Gr. kat. spoveď: vo Svinici vo štvrtok 18:00;18:30 liturgia, Nižná Kamenica v utorok 18:00;18:30 liturgia
  • Spovedanie chorých v piatok dopoludnia
  • V piatok pozývame všetky deti, zvlášť prvoprijímajúce aj s rodičmi, na krížovú cestu a sv. omšu do Svinice, bude krátka katechéza. Účasť nutná! (na fare stretko nebude)
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!