Štvrtá pôstna nedeľa

  • Gr.katolíci: Nižná Kamenica v utorok 18.30 hod. spoveď, 19:00 hod. liturgia;  Svinica vo štvrtok 18:00 hod.  spoveď, 19:00 hod. liturgia
  • Spovedanie chorých v piatok o 11:00 hod.
  • Pripomínam krížové cesty (KC) v piatok a v nedeľu…. (pre prvoprijímajúce deti je účasť na krížovej ceste súčasťou prípravy k prijímaniu Pána Ježiša v Eucharistii, ktorý sa za nás na kríži obetuje).
  • V pondelok 8. apríla 2019 o 18.00 hod. bude v Košickej katedrále svätá omša za zomrelých, ktorých darovanie orgánov umožnilo iným žiť. Svätú omšu bude celebrovať Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup a bude vysielaná Rádiom Lumen. Povzbudzujeme k účasti hlavne príbuzných zosnulých, ktorí týmto spôsobom pomohli druhým ako aj tých, ktorým takí ľudia zlepšili či zachránili život.