Štvrtá pôstna nedeľa

  • Budúcu nedeľu je marcová zbierka na kostol. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.
  • Deti budú mať stretko v piatok o 17:00 hod. na fare v pastoračnom centre…, po ňom detská sv. omša a krížová cesta o 18:30 hod. v kostole
  • Deti a mládež v piatok pozývame na krížovú cestu a sv. omšu
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk
  • Tel. č.: 055 6965 202
  • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!