Tridsiata štvrtá nedeľa v Cezročnom období – KRISTA KRÁĽA

  • Na 1. adventnú nedeľu bude zbierka na charitu.
  • V sobotu 1. decembra sa o 10.00 hod. stretneme v košickej katedrále pri oslave nášho diecézneho patróna sv. Ondreja. Keďže bude prvá sobota v mesiaci, pred svätou omšou sa otec biskup Marek spolu s veriacimi pomodlí pobožnosť fatimskej soboty so začiatkom o 9.00 hod.
  • Budúcu nedeľu pred sv. omšou požehnanie adventných vencov.
  • Výmena ružencových tajomstiev bude v Nižnej Kamenici budúcu nedeľu po sv. omši a ruženec sa pomodlime pred sv. omšou.
  • V piatok 30.11. vo Svinici bude po sv omši stretnutie prvoprijímajúcich detí i s rodičmi, účasť nutná.