Prvá adventná nedeľa „B“

  • Dnes, na 1. adventnú nedeľu, je zbierka na charitu. Darcom Pán Boh zaplať!
  • V utorok o 6:00 vo Svinici rorátna sv. omša. (dobré je doniesť si so sebou sviecu)
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk ; tel. č.: 055 6965 202
  • Náš web:     https://farnostsvinica.sk/,
  • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!