Tridsiata štvrtá nedeľa v Cezročnom období

  • Dnes o 14:00 hod. požehnanie kríža v Nižnej Kamenici na starom cintoríne….
  • Na 1. adventnú nedeľu je zbierka na charitu. Darcom Pán Boh zaplať!
  • Gr. kat. spoveď: vo Svinici vo štvrtok 18:00;18:30 liturgia, Nižná Kamenica utorok 17:00; 17:30 liturgia
  • Spovedanie chorých v piatok dopoludnia
  • Požehnanie adventných vencov v nedeľu
  • Deti budú mať stretko v piatok o 17:00 hod. na fare, potom bude o 18:30 hod. sv. omša
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk ; tel. č.: 055 6965 202
  • Náš web:     https://farnostsvinica.sk/,
  • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!