Osma nedeľa v Cezročnom období

  • Dnes 3.3. Svinica 13:30 – 15:00 fašiangová adorácia
  • Na popolcovú stredu značenie popolom, pôst a zdržanlivosť sa od mäsa
  • Budúcu nedeľu (1. pôstna nedeľa) bude zbierka na charitu… Darcom Pán Boh zaplať!
  • V piatok pozývame všetky prvoprijímajúce deti na krížovú cestu a sv. omšu do Svinice, po nej bude krátka katechéza. Účasť nutná!