Šiesta nedeľa v Cezročnom období

  • Dnes, 11.2., vo Svinici  po sv. omši do 18:00 hod. fašiangová adorácia (odpustky)
  • Na Popolcovú stredu značenie popolom, pôst a zdržanlivosť sa od mäsa
  • Budúcu nedeľu (1. pôstna nedeľa) bude jarná zbierka na charitu... darcom Pán Boh zaplať!
  • Deti a mládež v piatok pozývame na krížovú cesta a sv. omšu v kostole
  • V piatok pozývame všetky prvoprijímajúce deti na krížovú cestu a sv. omšu do Svinice,  bude krátka katechéza. Účasť nutná!
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk
  • Tel. č.: 055 6965 202
  • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165, za Vaše milodary Pán Boh zaplať!