Osemnásta nedeľa v Cezročnom období

  • Bohuznáma darovala na kostol vo Svinici 50 €, Pán Boh zaplať!
  • Ohlášky…