Šestnásta nedeľa v cezročnom období

  • Prvé sv. prijímanie bude 2. augusta; 24. júla – v piatok večer po sv. omši bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí, deti budú mať nácvik v kostole
  • Dnes, 14.6., je zbierka na kostol. Darcom Pán Boh zaplať!
  • Všetkých Vás srdečne pozývame na odpustovú slávnosť sv. Anny, budúcu nedeľu 26.7. o 11:00 hod., v kaplnke v Nižnej Kamenici. Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bude vdp. dekan Stanislav Stronček.
  • Spoveď pred odpustom  – v piatok pred sv. omšou.