Siedma nedeľa v Cezročnom období

  • Gr.katolíci: Nižná Kamenica – utorok 18.00 hod. spoveď, 18:30 hod. liturgia, Svinica – štvrtok 17:30 hod. spoveď, 18:30 hod. liturgia
  • Spovedanie chorých v piatok o 11:00 hod.
  • V sobotu a v nedeľu navštívia našu farnosť relikvie sv. Košických mučeníkov, pri nábožnej návšteve relikvii môžeme za obvyklých podmienok získať odpustky… v sobotu 9:00 ruženec, 9:30 deviatnik pri relikviách a následne sv.  omša k úcte sv. Košických mučeníkov, v nedeľu na začiatku sv. omší deviatnik v prítomnosti relikvii i na filiálkach.