Siedma nedeľa v Cezročnom období

  • Dnes, 23.2. , je vo Svinici od 13:30 – 15:30 fašiangová adorácia
  • Na popolcovú stredu značenie popolom, pôst a zdržanlivosť sa od mäsa
  • Budúcu nedeľu (1. pôstna nedeľa) bude zbierka na charitu… Darcom Pán Boh zaplať!
  • V piatok pozývame všetky prvoprijímajúce deti a ich rodičov na krížovú cestu a sv. omšu do Svinice, po nej bude katechéza. Účasť potrebná!
  • Ďakujem chlapom za brigádu v sakristii v pondelok….