Prvá pôstna nedeľa

  • Gr.kat:  Nižná Kamenica – v  utorok o 18.00 hod. spoveď, o 18:30 liturgia, Svinica – vo štvrtok o 17:30 hod. spoveď,o 18:30 liturgia
  • Spovedanie chorých v piatok o 11:00 hod.
  • Dnes (1. pôstna nedeľa) je zbierka na charitu… Darcom Pán Boh zaplať!
  • Birmovanci budú mať stretnutie v piatok vo farskom kostole vo Svinici – začne o 18:00 krížovou cestou, potom sv. omša a po nej stretko…., pripomínam spoveď a sv prijímanie na prvý piatok.