Šiesta veľkonočná nedeľa

  • Budúcu nedeľu, 2.6., bude zbierka na katolícke masmédiá. Darcom Pán Boh zaplať!