Piata veľkonočná nedeľa

  • Dnes 19.5. je májová zbierka na kostol.
  • V sobotu 25. mája sa pri Kostole Kráľovnej pokoja na Sídlisku 3 v Prešove uskutoční stretnutie miništrantov Košickej arcidiecézy MIKE. Stretnutie sa začne svätou omšou, po ktorej sa môžu miništranti tešiť na rozhovor s otcom biskupom, Mons. Marekom Forgáčom, tombolu, súťaže, guľáš a prekvapenie. Prihlasovanie skupín miništrantov je na www.premladez.sk. Príďte v športovom oblečení.