Trinásta nedeľa v Cezročnom období

  • Dnes, 2.7., sa koná zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!
  • Spovedanie chorých v piatok dopoludnia
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk ; tel. č.: 055 6965 202
  • Náš web:     https://farnostsvinica.sk/,
  • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!