Štvrtá adventná nedeľa

  • Dnes, 22.12., spoveď: 14:30 hod. Bidovce a Nižná Kamenica, 15:30 hod. Svinica
  • Prajem Vám všetkým požehnané a milostiplné prežitie sviatkov Božieho narodenia.
  • V stredu, 25.12., vo Svinici pred sv. omšou jasličková pobožnosť o 10:30 hod., po nej slávnostná sv. omša.
  • Na kostol obetovali r. Mihoková 100€, bohuznáma 30€. Pán Boh zaplať!
  • Pre rodiny postihnuté výbuchom plynu v Prešove sa v našej arcidiecéze uskutoční zbierka na sviatok Svätej rodiny 29. decembra 2019 pri každej sv. omši vo všetkých kostoloch.