Tretia adventná nedeľa

  • Dnes, na 3. adventnú nedeľu, je decembrová zbierka na kostol. Darcom Pán Boh zaplať!
  • Vo štvrtok o 6:00 vo Svinici bude rorátna sv. omša. (dobré je doniesť si so sebou sviecu)
  • Spoveď pred Vianocami: budúcu nedeľu 22.12.: Bidovce – 14:30 hod. (dvaja kňazi), Nižná Kamenica – 14:30 hod. (dvaja kňazi), Svinica – 15:30 hod. (štyria kňazi)
  • Spoveď chorých (ktorí neboli na prvý piatok) v piatok popoludní, treba nahlásiť v sakristii adresu a č. domu.
  • Gr. kat spoveď – Svinica 21.12.2019 14:00 hod., po nej sv. liturgia o 15:00 hod.