Svätej rodiny

  • Dnes sa koná zbierka pre rodiny postihnuté výbuchom plynu v Prešove … Darcom Pán Boh zaplať!
  • Požehnanie domov na slávnosť Zjavenia Pána popoludní, prosím, nahlásiť v sakristii adresu a č. domu.
  • Ďakovná sv. omša a pobožnosť na konci starého roka v utorok 31.12. o 17:00 hod. vo Svinici.
  • Na  Nový Rok ( 1.1.2020) pri sv omšiach novoročné požehnanie..
  • Prajem Vám všetkým Hojnosť Božích milostí v novom roku 2020.
  • Na prvý piatok pripomínam birmovancom sv. omšu s katechézou …