Štvrtá adventná nedeľa „B“

  • Na sviatok Sv. Rodiny požehnanie rodín a obnova manželského sľubu pri sv. omši….
  • Ďakovná sv. omša a pobožnosť na konci starého roka v nedeľu 31.12. po sv. omši vo Svinici.
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk ; tel. č.: 055 6965 202
  • Náš web:     https://farnostsvinica.sk/,
  • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Prajem Vám všetkým požehnané a Božou milosťou naplnené prežitie vianočných sviatkov ….