Tretia adventná nedeľa „B“

  • Dnes je decembrová zbierka na kostol. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.
  • Deti budú mať stretko až po Novom roku…
  • V utorok, vo štvrtok a v sobotu o 6:00 hod. vo Svinici rorátna sv. omša. (dobré je doniesť si so sebou sviecu)
  • Spoveď pred Vianocami: budúcu nedeľu 17.12.: Bidovce – 14:00 hod. (dvaja kňazi), Nižná Kamenica – 14:00 hod. (dvaja kňazi), Svinica – 15:00 hod. (štyria kňazi)
  • Spoveď chorých (ktorí neboli na prvý piatok) v piatok popoludní, treba nahlásiť v sakristii adresu a č. domu.
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk ; tel. č.: 055 6965 202
  • Náš web:     https://farnostsvinica.sk/,
  • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Prajem Vám všetkým požehnané a Božou milosťou naplnené prežitie sviatkov narodenia Spasiteľa….