Štvrtá pôstna nedeľa

Dnes, nedeľa, o 14.00 hod. vo farskom kostole pobožnosť KRÍŽOVEJ CESTY

Pondelok, utorok, streda bude trojdnie prípravy na sviatok sv. Jozefa so začiatkom o 18. 00 hod.

Dnes je zbierka na dokončenie opravy farskej budovy. Za porozumenie vopred ďakujem!

Pôst je čas pokánia. Jedna forma je aj forma daru na kostol.