4. adventná nedeľa

Kostolné zvony vo Svinici a v Nižnej Kamenici nás pozvú k štedrej večeri o 18. 00 hod.

Zachovajme kresťanskú tradíciu. Pomodlime sa spoločne modlitbu Anjel Pána, zaspievajme vianočnú pesničku, prečítajme si úryvok zo Svätého písma od evanjelistu Lukáša 2, 1-20, pomodlime sa pred jedlom a spoločne stolujme bez hluku médií. Niekto z rodičov môže spomenúť, ako slávil Vianoce v detstve.