Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

  • Požehnanie domov na slávnosť Zjavenia Pána popoludní, prosím, nahlásiť v sakristii adresu a č. domu.
  • Prajem Vám všetkým Hojnosť Božích milostí v novom roku 2019.
  • Ďakovná sv. omša a pobožnosť na konci starého roka v pondelok 17:00 hod. vo Svinici.
  • Ekumenická bohoslužba s požehnaním do nového roka bude v Kultúrnom dome vo Svinici 5.1.2019 o 16:00 hod.