Štvrtá adventná nedeľa

  • Dnes 23.12. spoveď  13:00 Košický Klečenov, 14:00 hod. Bidovce a Nižná Kamenica, 15:00 hod.  Svinica
  • Prajem Vám všetkým požehnané a milostiplné prežitie sviatkov Božieho narodenia.