14. nedeľa v Cezročnom období

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. O 14. 00 hod. bude vo farskom kostole pobožnosť s požehnaním so Sviatosťou oltárnou.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na opravu farskej budovy. Za milodary vopred Pán Boh zaplať.