Druhá adventná nedeľa

  • Na 3. adventnú nedeľu bude decembrová zbierka na kostol. Darcom Pán Boh zaplať!
  • Vo štvrtok o 6:00 hod. vo Svinici rorátna sv. omša. (dobré je doniesť so sebou sviecu)
  • V stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni (za príchod Kristovho Kráľovstva do rodín, za mier a spravodlivosť, za upevnenie rodín). Záväzný je jeden deň.
  • Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja, Košice – Podhradová a mládežnícke spoločenstvo Mahaim pod záštitou Arcidiecézneho centra pre mládež vás pozývajú na modlitbové stretnutie mladých „Volanie na Otca„, ktoré sa uskutoční na 3. adventnú nedeľu, 15.12.2019 o 17:00, v Kostole sv. Ondreja v Košiciach na Podhradovej.