Tretia adventná nedeľa

  • Dnes – 13.12. je zbierka na Rádio Lumen….. Darcom Pán Boh zaplať!
  • Hromadné spovedanie vzhľadom na pandemickú situáciu nebude, budem spovedať sám počas týždňa podľa rozpisu pred a po sv. omšiach. Neodkladajme si sv. spoveď na poslednú chvíľu.
  • Spoveď chorých (ktorí neboli na prvý piatok) v piatok dopoludnia, treba nahlásiť v sakristii.
  • Od 30. októbra až do 18. decembra 2020 v piatky prísny pôst za odvrátenie pandémie.
  • Farský Kostol (vestibul – babinec ) bude otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom denne od ôsmej do osemnástej hodiny.
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel č. 055 6965 202
  • Podporiť našu farnosť môžete milodarom na č. účtu: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165  Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Vo štvrtok o 6:00 hod. vo Svinici rorátna sv. omša. (dobré je doniesť  si so sebou sviecu)
  • Ďakujeme spoločnosti Mountfield SK, s.r.o. zastúpenej Ing. Jánom Kubekom za dar – dva vianočné stromčeky do farského kostola…. Pán Boh zaplať!