NOVÉ OPATRENIA OD 19.12.2020 DO 10.1.2021

Bratislava 17. decembra (TK KBS) Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 45 zo 17. decembra 2020, ktorá nadobúda účinok v sobotu 19. decembra 2020, vstupujú do platnosti nové pravidlá, ktoré sa budú týkať aj bohoslužieb počas vianočných sviatkov. Verejné bohoslužby počas plánovaného lockdownu od 19. decembra 2020 do 10. januára 2021 budú pokračovať, avšak s tým rozdielom, že počet účastníkov sa kvôli zhoršenej epidemiologickej situácii zníži na 25 percent kapacity miest na sedenie v chrámoch. V praxi to znamená, že každá druhá lavica v kostole zostane prázdna a v rámci obsadených lavíc bude medzi sediacimi vždy jedno miesto voľné.

Okrem toho, na základe vyhlášky zostávajú v platnosti všetky doteraz platné prísne hygienické opatrenia:

  1. vstup a pobyt v kostole slúžiacich na výkon obradov umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,
  2.  pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
  3. dodržiavať respiračnú etiketu,
  4.  z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
  5. dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,
  6. pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí kňaz či iná osoba zúčastňujúca sa tohto úkonu (ďalej len „rozdávajúci“) dezinfikovať ruky,
  7. zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
  8. zakazuje sa podávanie rúk,
  9. v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, odstrániť nádoby s vodou,
  10.  vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.

Vzhľadom na celkovú situáciu, vatikánska Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí vydala 16. decembra 2020 dekrét, ktorý umožňuje ordinárom výnimočne dovoliť kňazom sláviť až štyri bohoslužby v jeden deň, a to na slávnosti 25. decembra, 1. januára a 6. januára. Slovenskí biskupi preto povzbudzujú kňazov, aby na základe pastoračnej skúsenosti a poznania miestnych okolností vhodne využili túto možnosť, a pomohli tak znížiť riziko zhromažďovania väčšieho počtu osôb na jednej sviatočnej bohoslužbe. Zároveň tiež kňazov i všetkých veriacich prosia o zvýšenú trpezlivosť, ohľaduplnosť a snahu prežiť vianočné sviatky v pokoji, so skutočne duchovným úžitkom.