Tretia adventná nedeľa „C“

  • V utorok a vo štvrtok o 6:00 hod. vo Svinici rorátna sv. omša. (dobré je doniesť so sebou sviecu)
  • Budúcu nedeľu – na 4. adventnú nedeľu je decembrová zbierka na kostol. Darcom Pán Boh zaplať!
  • Hromadné spovedanie vzhľadom na pandemickú situáciu nebude, budem spovedať sám počas týždňa podľa rozpisu pred aj po sv. omšiach. Neodkladajme si sv. spoveď na poslednú chvíľu.
  • Spoveď chorých (ktorí neboli na prvý piatok) v piatok dopoludnia, treba nahlásiť v sakristii.
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.:  055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165
  • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.
  • Sväté omše od 10.12.2021 pokračujú na dohodnuté úmysly, v režime OP (max. 30 osôb)
  • Ďakujeme spoločnosti Mountfield SK, s.r.o. zastúpenej Ing. Jánom Kubekom za dar – vianočný stromček do farského kostola…. Pán Boh zaplať!