Štvrtá pôstna nedeľa

Dnes je vo Svinici zbierka na opravu organu.

V nedeľu o 14. 00 hod.  pobožnosť krížovej cesty vo farskom kostole

V piatok o 17.00 hod. sv. ruženec, o 17.30 hod. pobožnosť krížovej cesty vo farskom kostole

Svinica – od štvrtka začíname deviatnik pred sviatkom sv. Jozefa. Vo štvrtok sa začne od 18.00 hod., v piatok po sv. omši, v sobotu po rannej sv. omši a v nedeľu pred sv. ružencom. V ostatné dni o 18.00 hod.

Čas strávený v kostole nemusí byť premárnený, ak zodpovedne premýšľame nad tým, čo počúvame. Otázka je, ako je to s našou zodpovednosťou.