Tretia veľkonočná nedeľa

  • Budúcu nedeľu –  12.5. bude v Bidovciach odpust o 10:30 hod., slávnostný celebrant a kazateľ bude dp. Peter Kuriško
  • Katechéza prvoprijímajúcich  – v piatok, účasť nutná
  • 12.5. zbierka na kňazský seminár