Štvrtá veľkonočná nedeľa

  • V stredu dekanátne rekolekcie v Košických Olšanoch, o 9:00 hod. – sv. omša v kostole s formulárom : Za upevnenie rodín
  • Katechéza prvoprijímajúcich v piatok vo Svinici, účasť nutná
  • V sobotu 1. sv. spoveď detí o 9:30 hod., po nich aj spoveď pre rodičov…, potom nácvik
  • Dnes 12.5. zbierka na kňazský seminár
  • Dnes 12.5. je Deň matiek
  • Budúcu nedeľu 19.5. májová zbierka na kostol
  • 18. mája 2019 vo Vysokej nad Uhom šiesta pútnická sobota