Nedeľa Božieho milosrdenstva

  • Gréckokatolíci – Nižná Kamenica: utorok 18.30 hod. spoveď, 19:00 hod. liturgia, Svinica: štvrtok 18:00 spoveď, 19:00 liturgia
  • Spovedanie chorých v piatok 11:00 hod.
  • Krakow –  Púť rádia Lumen: odchod autobusu v noci z piatka na sobotu: Svinica 00:30 hod., Nižná Kamenica 00:45 hod., Bidovce 00:50 hod.
  • od 1. mája sa modlime májovú pobožnosť pred sv. omšou…
  • v piatok detská sv. omša s katechézou vo Svinici