Tridsiata druhá nedeľa v Cezročnom období

  • Dnes – 12.11. je novembrová zbierka na kostol, darcom Pán Boh zaplať
  • Budúcu nedeľu, 19.11. 2023, bude dobročinná zbierka sv. Alžbety, darcom nech Pán Boh vynahradí štedrosť svojou milosťou…
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk ; tel. č.: 055 6965 202
  • Náš web:     https://farnostsvinica.sk/,
  • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!