Tridsiata tretia nedeľa v Cezročnom období

  • Dnes, 19.11.2023, je dobročinná zbierka sv. Alžbety, darcom Pán Boh zaplať!
  • Deti budú mať stretko v piatok o 17:00 hod. na fare, potom bude o 18:30 hod. sv. omša
  • V dňoch, 20. – 26. novembra 2023 sa na Slovensku uskutoční Týždeň Cirkvi pre mládež. Viacero organizácií pracujúcich s mládežou chystá v tomto týždni aktivity pre mladých ľudí. Viac o aktivitách môžete nájsť na stránke https://erko.sk/tyzdenpremladez/. Zároveň vás pozývame v tomto týždni k modlitbe za mladých ľudí.
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk ; tel. č.: 055 6965 202
  • Náš web:     https://farnostsvinica.sk/,
  • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!