Tridsiata prvá nedeľa v Cezročnom období

  • Budúcu nedeľu – 11.11. bude vo Svinici novembrová zbierka na kostol.  Vopred Pán Boh zaplať!
  • Z pohrebu + Ireny Dulovičovej na kostol darovali 100€. Darcom Pán Boh zaplať!