Tridsiata druhá nedeľa v Cezročnom období

  • Dnes – 11.11. vo Svinici novembrová zbierka na kostol. Darcom Pán Boh zaplať!
  • Šimková Božena na kostol darovala 100€, rodina Chuchútová a Juhásová na kostol darovali 100€. Darcom Pán Boh zaplať!
  • V nedeľu –  18. novembra 2018 bude vo všetkých kostoloch na území Košickej arcidiecézy dobročinná zbierka sv. Alžbety, ktorou tohto roku chceme pomôcť vytvoreniu pútnického zázemia vo Vysokej nad Uhom.