Tridsiata tretia nedeľa v Cezročnom období

  • Dnes 18. novembra 2018 vo všetkých kostoloch na území Košickej arcidiecézy dobročinná zbierka sv. Alžbety, ktorou tohto roku chceme pomôcť vytvoreniu pútnického zázemia vo Vysokej nad Uhom.
  • Dňa 11.11. bola vo Svinici novembrová zbierka na kostol, vyzbieralo sa 451€. Darcom Pán Boh zaplať!
  • Ďakujem ženám za včerajšiu brigádu na fare….
  • V sobotu 1. decembra sa o 10.00 hod. stretneme v košickej katedrále pri oslave nášho diecézneho patróna sv. Ondreja. Keďže bude prvá sobota v mesiaci, pred svätou omšou sa otec biskup Marek spolu s veriacimi pomodlí pobožnosť fatimskej soboty so začiatkom o 9.00 hod.
  • 22. novembra sa začíname modliť deviatnik k sv. Ondrejovi.